Fotoğrafta Ali İsmail Korkmaz, bir evde arkadaşlarıyla.

“Kadın – erkek beraber” diyerek kapınız çalınırsa …

Adalet için Hukukçular grubu, Başbakan’ın açıklamalarının ardından yurttaşları uyardı. Hukukçular, kadın-erkek beraber kaldığı için polisin geldiği evlerde yapılması gerekenleri anlattı.

“Yurttaşların birlikte yaşadıkları kişiler yalnızca kendilerini ilgilendirmekte olup, özel hayatın gizliliği kapsamındadır. Özel hayatın gizliliği Anayasal bir hak olup Anayasanın 20. maddesinde yer almaktadır. Konut dokunulmazlığı hakkı da tıpkı özel hayatın gizliliği hakkı gibi Anayasanın 21. Maddesinde düzenlenmiş olup, güvence altına alınmıştır.

Anayasada düzenlenmiş ve güvence altına alınmış bu haklar Başbakanın talimatı ile kısıtlanamayacak ve ortadan kaldırılamayacak niteliktedir. Bu nedenle hiçbir kamu görevlisi ‘muhafazakar demokrat’ yapısını ileri sürerek özel hayatın gizliliğini ihlal edici bilgileri toplayamaz, kullanamaz ve bu konuda açıklama yapmaya zorlayamaz.” açıklaması yapan grup, böyle bir nedenle polisin kapınızı çalması durumunda yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

–     Resmi görevlinin ne amaçla geldiğini, yazılı bir talimat alıp almadığını ve bu talimatı görmek istediğiniz belirtilmelidir.

–     Bu yazılı talimatın bir mahkeme kararı olması gerektiğine dikkat edilmelidir Zira bir valilik emri ev aranmasına ya da özel hayata dair soru sorulmasına yasal dayanak olamaz. Mahkeme kararı olmaksızın evin içerisine kimsenin girmesine izin verilmemelidir.

–     Bir mahkeme kararı olduğu durumda ise söz konusu mahkeme kararının ne için verildiğine, hangi amaçla yapılması gerektiğine ilişkin açıklama, açık kimlik, açık adres ve arama yapılmasına ilişkin tarih ve saat içerip içermediğine bakmalı ve bu mahkeme kararından bir suret istenmelidir.

–     Olayla ilgili tutulacak tutanak aleyhinize bilgiler içerebileceğinden okunmadan imzalanmamalı, kabul etmeyeceğiniz hususlar varsa imzalanmamalıdır.

–     Resmi olmayan kişilerce bu şekilde bir muameleyle karşılaşılması durumunda söz konusu kişiler hakkında şikayetçi olunmalı ve kimseye verilmek istenilmeyen bir bilgi verilmemelidir.

–     Apartman yöneticisi ya da komşular tarafından kiminle yaşandığına ilişkin soru sorulduğunda cevap verme zorunluluğu olmadığı gibi, ilgili kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmalıdır.

–     Kiracı olarak oturulan konutun sahibinin de, konutu başka bir kişiye kiralanmadığı sürece kiracının kiminle yaşadığına karışma hak ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Fotoğrafta Ali İsmail, bir evde arkadaşlarıyla

4 thoughts on ““Kadın – erkek beraber” diyerek kapınız çalınırsa …”

  1. Valla bizde belge soranı direkt dövüp içeri attıkları için sökmez diye düşünüyorum. Bence aynı cinsiyetten bir ev arkadaşı bulup taşınmak en iyi çözüm. Birbirinizin evine de gizli gizli misafir gidersiniz artık. Ne yapalım burası Türkiye.

    1. “sus ve sana söyleneni yap” diyorsun yani. aferim. bu ülkeyi batırmak için gerekli formülü vermişsin.

    2. Yanlış. Eğer sinip hayatımızı gizli gizli yaşamaya başlarsak ömür boyu gizliliğe mahkum oluruz. Doğrusu apartman ve polis tacizine uğradıkça mahkemeden mahkemeye gitmek. Memlekette hakkını anlamazsan insan hakları Mahkemesi’ne gitmek.

Yorum Yap!