odtuyol

ODTÜ – 100. Yıl yol çalışmaları izinsizdir

Yıllardır süren ODTÜ-Ankara Belediyesi geriliminin ardından , Rektörlük-Belediye arasındaki mutabakata varıldı , 17 Mayıs 2013’te Belediye Meclisi’nde kabul edilen proje dahilinde Anadolu Bulvarı’nı Konya Yolu’na bağlama planı yürürlüğe konuldu. ODTÜ arazisinden geçerek, 100.Yıl ve Çiğdem semtleri boyunca devam edecek yol çalışmasına, semt sakinleri ve ODTÜ’lü akademisyen ve öğrencilerden Belediyeyi ve ODTÜ rektörlüğünü hedef alan tepkiler yükselmiş durumda.

Projeden etkilenecek kişilerin, karar alma süreçlerinde yer almaması, halkın katılımı ilkesini göz ardı ettiği dile getiriliyor.

Devam proje çalışmaları süresince, Viyadük ayakları gün yüzüne çıktıkça özellikle, Yüzüncü Yıl ve Çiğdem semtlerinde yapılacak olan yola karşı tepkiler artıyor. Semt sakinleri evlerini, gürültü ve hava kirliliği ile yaşanılamaz hale getirecek bu yola karşı, sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı için seslerini yükseltiyor. Özellikle, ODTÜ’nün A-4 kapısı önüne (Karakusunlar Yönü) girişi için yaklaşık 66 metre uzunluğunda 30 metre genişliğinde inşa edilecek viyadük , 100.Yıl ve Çiğdem semti sakinlerinin yaşam alanın tam ortasından ikiye bölecek, koca bir beton duvar olarak nitelendiriliyor. Askıya çıkan projenin itiraz süresi dolmadan bu bölgede başlayan inşaat çalışmaları da semt sakinlerince dile getirilen bir diğer husus.

Yol çalışmaları gereken izinler alınmadan tüm hızıyla sürüyor.

Ayrıca, yolun bir kısmının geçeceği ODTÜ arazisinin SİT kapsamında olması sebebiyle, ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanmadan, Anadolu Bulvarı bağlantısının ODTÜ yerleşkesi içindeki kısmının yapılması hukuken mümkün olmadığı ODTÜ rektörlğünce yapılan açıklamada dile de getirildi. Buna karşın, gerekli onay alınmamadan, yolun geçeceği ODTÜ arazisi içinde kesilecek ağaçlar işaretlenmesi ve sondaj çalışmalarının başlaması , söz konusu proje konusunda Belediye ile mutabakata varmış olan rektörlüğe karşı tepkileri de artırıyor.

Konuyla ilgili, Yüzüncü Yıl semt sakinlerinin hazırlamış oldukları bildiriden bir kısım aşağıda sunulmuştur.

• Yasal süreçleri bile tamamlanmadan doğayı ve mahalleyi bölen ODTÜ, Yüzüncü Yıl ve Çiğdem’den geçecek proje durdurulmalıdır.

• 1997 yılından beri 1 metre bile metro inşa etmeyen belediyenin trafik sorununu çözmek için metroyu ve toplu taşımayı bir an önce ucuz, kolay ulaşılabilir ve hızlı hale getirmesini istiyoruz.

• Geniş halk kitlelerinin karar süreçlerine dahil olduğu, insanı ve doğayı gözeten planlar istiyoruz.

• Projenin çizimini üstlenen ve öğrencisini kira rantının içinde zor durumda bırakan ODTÜ rektörlüğünün bağlantı yoluna verdiği onayı çekmesini ve projenin çiziminde görev alan öğretim üyelerinin halktan özür dilemesini istiyoruz.

• Koruma Kurulu projeye uygun Sİt kararı değişikliği yapmamalı, yasadışı inşaata ortak olmamalıdır.

100.Yıl İnisiyatifi

Yorum Yap!