reddetdirenhayirde

Vicdanlarımız Savaşı Reddediyor

 

http://www.barisicinvicdaniret.org/

BARIŞ İÇİN SÖZÜMÜZ VAR

Kürtlere karşı sürdürülen inkâr ve imha politikasının sonucu olarak son 25 senede yaşanan savaşta 40bin insan öldü,300 milyar dolar para harcandı, binlerce köy boşaltılıp, milyonlarca insan göçe zorlandı. On binlerce faili meçhulün ve kayıpların akıbetleri hala belirsiz. Savaşın coğrafyasında ormanlar yakıldı, doğa büyük tahribata uğradı. Şehit cenazeleri, asker uğurlamaları milliyetçi-ırkçı gösterilere, beraberinde gelen Kürt düşmanlığı ve saldırganlığı da ırkçı-linç olaylarına dönüştü.

Savaşla sorunun çözülemeyeceğini anlayan devlet ve uluslararası güçler, “açılım” adını verdikleri yeni bir adımla, toplumun barışa olan özlemini kullanmak istediler. Ancak, çok geçmeden amaçlarının Kürt siyasi hareketinin tasfiyesi olduğu ortaya çıktı. Bunu gerçekleştiremeyince de legal siyasi partiyi kapatıp, partinin ve demokratik kitle örgülerinin yüzlerce yöneticisini, belediye başkanlarını tutukladılar. Yüzlerce çocuğa, “örgüt adına eylem yamak”tan, “polise taş atmaktan” yaşlarından büyük hapis cezaları verdiler.

Bütün bunların sorumlusu militarist-devlet politikalarıdır. AKP’de dâhil bütün hükümetler, MGK’da generallerin dayattığı Gizli Anayasa’nın sınırlarının dışına çıkamamaktadır.

Politikalarındaki başarısızlık, toplumda gerilimlere, aralarındaki iktidar kavgalarının da büyümesine yol açmakta, militarist-devlet, yapısal ve politik bir iflasın içine girmektedir. Ancak bu çıkışsızlık, saldırgan ve çatışmaya yönelik siyasi eğilimlerin güçlenmesini çatışma ve savaş tehlikesini daha da arttırmaktadır.

Yeni bir savaşın ve daha büyük yıkımların yaşanmaması için toplumsal duyarlılığın arttırılmasına ve etkili bir müdahaleye ihtiyaç var. Bu adımı biran önce atmazsak yaşanabilecek felaket bir büyük depremden farksız olacaktır. Toplumsal muhalefetin her kesimi bu anlamda üzerine düşün sorumluluğa uygun hareket etmeli, çatışmanın değil diyalogun, savaşın değil barışın diliyle çözüme katkı sunmalıdır.

Vietnam Savaşı gibi bir bataktan Amerikan halkının kurtulmasına çok büyük katkı sağlayan savaş karşıtı onbinlerce genç, “vatan haini” suçlamalarını, hapis cezalarını göze alarak askere gitmediler. Bizler de; bu savaşa bir son vermek için böylesi bir adımın atılması gerektiğini düşünüyor, kadın ve erkek tüm gençleri “barış için vicdani ret” kampanyasına katılmaya, savaşın unsuru olmamaya, zorunlu askerlik sistemini reddetmeye çağırıyoruz.

BARIŞ İÇİN VİCDANİ RET FORUMU

Platformun hedefleri:

-15 Mayıs Dünya Vicdani Retçiler Günü’nde gerçekleştirilecek etkinlik(ler)de kitlesel-toplu vicdani ret açıklaması.

-Bu etkinliğin Temmuz ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek Avrupa Sosyal Formuna taşınıp ülke dışında da duyurulmasının sağlanması

Bu anlamda yapılacaklar:

-Bu hedefi yurt geneline yaymak
-Tutuklu vicdani retçilerle dayanışma etkinlikleri gerçekleştirmek.
-318 (Halkı Askerlikten Soğutmak)’den yargılananlarla dayanışmak, duruşmaları kamuoyuna duyurmak
-Mahalle ve Üniversitelerde gençlikle toplantılar gerçekleştirmek
-Newroz, Barış Köprüsü vb kitlesel etkinliklerde yer alıp barışa vurgu yapmak
-Basılı ve görsel medyanın etkin bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak
-İnternet ve basılı medya araçları yaratıp propaganda yapmak


BARIŞ İÇİN VİCDANİ RET PLATFORMU

http://www.barisicinvicdaniret.org/

Yorum Yap!