Bandista / Daima / Her yerin şarkısı

Bandista 1871
Her yerin şarkısı

Marks 1871’e dair demişti ki,

“18 Mart sabahı, Paris şu gökgürültüsü ile uyandı: Vive la Commune! Peki ama Komün, burjuva sağduyusunu böylesine tedirgin eden bu sfenks nedir?

‘Başkent proleterleri’, diyordu 18 Mart günlü bildirgesinde Merkez Komitesi, ‘yönetici sınıfların güçsüzlük ve döneklikleri ortasında, onlar için kamu işlerinin yönetimini ele alarak durumu kurtarma zamanının gelmiş bulunduğunu anlamışlardır.’

Ama işçi sınıfı mevcut devlet makinesini olduğu gibi almak ve onu kendi amaçları için kullanmakla yetinemez.”

viva la comune !

Yorum Yap!